Karate
Wapens
ura-nage
Kampioenen Ebo Battle
Duimklemmen

Art. 1.  Algemeen.

Doel van dit reglement is beschrijven van algemeen geldende normen en waarden zoals die in de Budo wereld algemeen aanvaard zijn en worden.

Art. 2.  Persoonlijke verzorging.
De budoka:

 • Heeft een verzorgd uiterlijk;
 • Draagt een schone gi;
 • Heeft kortgeknipte, schone nagels aan handen en voeten;
 • Draagt geen sieraden;
 • Met lang haar is dit opgebonden d.m.v. een elastiekje (geen haarspelden of dergelijke);
 • Zorgt er voor dat wondjes aan het lichaam zorgvuldig worden afgedekt;
 • Zorgt er voor dat men de dojo niet betreedt met een naar alcohol riekende adem;
 • Heeft tijdens de les geen snoep in de mond;
 • Vrouwen dienen onderkleding (t-shirt) te dragen en  mannen niet.

 

Art. 3.  Dojo etikette.

 • Bij kiezen van een partner cq. na afloop van de oefeningen, wordt staande gegroet;
 • Bij aanvang/einde van de les gaat ieder geknield zitten op de daarvoor bestemde plaats.
 • Het knielen gebeurd op aangegeven van de hoogst gegradueerde (zempai) door het ' sei za' commando
 • Vervolgens geeft de sempai het commando 'mokuso' waarop een ieder de ogen sluit en zich gedurende ½ tot 1 minuut geestelijk voorbereid op de les;
 • De sempai beëindigt dit met commando ' yame' , waarop een ieder de ogen opent;
 • Op het commando 'sensai ni re' van de sempai groeten de leerlingen de leraar (sensai);
 • Nadat de sensai eventuele mededelingen heeft gedaan laat commando 'kiritsu' waarop de les van start gaat dan wel de les is afgesloten;
 • Tijdens de les wordt de dojo niet verlaten zonder toestemming van de sensai;
 • Het is niet toegestaan om tijdens de les, de dojo mee in genomen, drinkwaren te nuttigen.
 • De budoka’s betrachten respect ten op zichte van elkaar en de sensai;
 • De budoka is tijdens de oefenvormen verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn/haar partner;
 • De hoger gegradueerden hebben de plicht de minder gevorderden te helpen;
 • De minder gegradueerden dienen naar goede raadgevingen te luisteren.

Ruzie maken is dom en wordt niet getolereerd en wordt op een (evt. pedagogische) wijze opgelost door de leraar.  Oefen dus je mond en wat er uit komt en luister en voel met anderen mee. Mond controle oefening in de Dojo: b.v. het woordje “shit” niet zeggen.

Art. 4. Hygiëne.

Indien tijdens de training verontreinigingen op de mat komen dienen deze meteen worden verwijderd en dient de mat zorgvuldig te worden gereinigd.

 

Art. 5. Misbruik van de kennis.

Indien op enigerlei wijze mocht blijken dat een budoka misbruik maakt van de hem aangeleerde technieken heeft dit tot gevolg uitsluiting bij Kansei-Goshin-Do en de Judo Bond Nederland alsmede afname van alle tot dan toe behaalde graduaties.

Slotbepaling.

Bij de inschrijving als lid van Kansei-Goshin-Do is door elk lid getekend voor ontvangst van een exemplaar van het huishoudelijke reglement en examen reglement. Op grond daarvan wordt een ieder geacht bekend en akkoord te zijn met het daarin gestelde en zich overeenkomstig die regels te gedragen.

Het in strijd hiermee handelen kan uitsluiting als lid van Kansei-Goshin-Do  tot gevolg hebben.

 

Een oude wijsheid van het Shaolin-klooster:
 'Ik ben niet bang voor de 10.000 slagen die je een keer geoefend hebt.
Ik ben bang voor die ene slag die je 10.000 keer hebt getraind.'

Zoeken

image001

Youtube